شبکه‌ی کلیدواژه‌ها

یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ای از اسناد است که به‌طور خودکار ساماندهی، فهمیدن، جستجو کردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهد.

ورود به آزمایشگاه
image01

ابر کلیدواژه‌ها

ابر کلیدواژه می‌تواند بر روی دسته‌ای از مقالات که در یک موضوع خاص نوشته شده‌اند تمامی کلیدواژه‌ها را بر اساس تعداد رخداد آن‌ها نمایش دهد.

ورود به آزمایشگاه
image01

مدل‌سازی موضوعی

در شبکه‌ی کلیدواژه ارتباط بین کلیدواژه‌هایی که در یک مقاله با هم آمده‌اند را همراه با تعداد رخدادشان در قالب یک گراف مشاهده می‌کنیم.

ورود به آزمایشگاه
image01

به آزمایشگاه نورمگز خوش‌آمدید

شبکه‌ی کلیدواژه‌ها

یکی از روش‌های مرسوم یافتن موضوعات نهان در مجموعه‌ای از اسناد است که به‌طور خودکار ساماندهی، فهمیدن، جستجو کردن و خلاصه کردن اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهد.

ابر کلیدواژه‌ها

ابر کلیدواژه می‌تواند بر روی دسته‌ای از مقالات که در یک موضوع خاص نوشته شده‌اند تمامی کلیدواژه‌ها را بر اساس تعداد رخداد آن‌ها نمایش دهد.

مدل‌سازی موضوعی

در شبکه‌ی کلیدواژه ارتباط بین کلیدواژه‌هایی که در یک مقاله با هم آمده‌اند را همراه با تعداد رخدادشان در قالب یک گراف مشاهده می‌کنیم.

شبکه‌ی کلیدواژه‌ها


کلیدواژه در واقع کلمات یا عبارات خاصی هستند که با توجه به آنها یا جستجوی آنها در بانکهای اطلاعاتی می‌توان به‌راحتی به مطالب مورد نیاز یا مقاله موردنظر دست یافت که این کلیدواژه‌ها می‌توانند چارچوب کلی یک بحث را نشان دهند. درشبکه‌ی کلیدواژگان ارتباط بین کلیدواژه‌هایی که در یک مقاله با هم آمده‌اند را همراه با تعداد رخدادشان (با‌هم‌آیی‌شان) در قالب یک گراف مشاهده می‌کنیم.


اطلاعات بیشتر

ابر کلیدواژه‌ها


کلیدواژه در واقع کلمات یا عبارات خاصی هستند که با توجه به آنها یا جستجوی آنها در بانکهای اطلاعاتی می‌توان به‌راحتی به مطالب مورد نیاز یا مقاله موردنظر دست یافت که این کلیدواژه‌ها می‌توانند چارچوب کلی یک بحث را نشان دهند. در همین راستا ابر کلیدواژه می‌تواند بر روی دسته‌ای از مقالات که یک در موضوع خاص نوشته شده‌اند تمامی کلیدواژه‌ها را بر اساس تعداد رخداد آنها نمایش دهد. در ابرکلیدواژه، کلیدواژه‌هایی که بیشترین تکرار را در مجموعه مقالات داشته‌اند به صورت بزرگتر نمایش داده می‌شوند که همین امر نشان از مهمتر بودن آن کلمات در آن مجموعه است.


اطلاعات بیشتر

مدل‌سازی موضوعی


الگوریتم‌های مدل‌سازی موضوعی روش‌های آماری هستند که کلمات داخل یک متن را تحلیل کرده و از این طریق موضوعات داخل متون را استخراج می‌کنند. هم‌چنین ارتباط این موضوعات با یکدیگر و نیز تغییر آن‌ها در طول زمان را مشخص می‌کنند. این الگوریتم‌ها نیازی به هیچ فرض اولیه‌ای در مورد موضوعات متون و یا برچسب‌گذاری متون ندارند. بلکه ورودی آن‌ها متن اصلی است. الگوریتم‌های مدل‌سازی موضوعی به ما این امکان را می‌دهند تا سازمان‌دهی و خلاصه‌سازی آرشیوهای الکترونیکی‌مان را در ابعادی که از عهده‌ی انسان برنمی‌آید انجام دهیم.


اطلاعات بیشتر